Събития

15.02.2024
Уважаеми дами и господа, уважаеми партньори и колеги, Тече фазата на широко обществено обсъждане на преминалата първа проверка концепция за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион за планиране - Стратегия „Единно здраве“. Каним Ви да дадете своята подкрепа или да споделите възраженията си, като попълните съвсем кратката онлайн анкета.  За повече информация посетете Тема „Здравеопазване“  zdraveopazvane
23.01.2024
Уважаеми граждани на община Левски, Предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане бюджета на Община Левски за 2024 година. Предложения и становища могат да бъдат направени до 28.01.2024г. включително. За повече информация посетете Тема „Бюджет и финанси“.https://chuimelevski.com/biudzet-i-finansi 
12.01.2024
Уважаеми граждани на община Левски, Предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане проект за Покрит общински пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Левски. Предложения и становища могат да бъдат направени до 31.01.2024г. включително. За повече информация посетете Тема „Градоустройство и архитектура“.https://chuimelevski.com/gradoustroistvo-i-arhitektura
11.01.2024
Уважаеми граждани на община Левски, Публикувано е допитване, чрез което търсим Вашето мнение, относно организиране на информационна среща с експерти от Министерството на енергетиката, по теми свързани с енергийната ефективност на домакинствата. За повече информация посетете Тема "Градска среда и екология". https://chuimelevski.com/gradska-sreda-i-ekologiya
13.10.2023
Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги. Предложения и становища могат да бъдат направени до 09.11.2023г. включително. За повече информация посетете Тема "Социални въпроси".https://chuimelevski.com/socialni-vaprosi
06.07.2023
Разработка на онлайн платформа по проект № BG05SFOP001-2.025-0218. Научи повече за проекта. Онлайн платформата е насочена към взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и нестопанския сектор от община Левски. Платформата има следните функции за повишаване на активността на заинтересованите страни при изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво, като ще допринесе за: Укрепване на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти Ще предостави възможност за информиране, споделяне на документи, коментиране и гласуване/оценяване на съдържание. Ще осигурява възможност на всички заинтересовани страни да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими проекти.