Социални въпроси

Социални въпроси

Община Левски
11.10.2023
0 коментара
Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги.  Предложения и становища могат да бъдат направени до 09.11.2023г. включително.