Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Община Левски
25.06.2024
0 коментара
Уважаеми граждани на община Левски, На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Левски /приета от ОбС с Решение №462/30.01.2014г./ Председателя на Общински съвет гр. Левски, обявява публично обсъждане на 05.07.2024г. от 15.00 ч. в заседателна зала №304 Общинска администрация на бул. „България“ №58 на: Отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2023г. Предложения и становища могат да бъдат направени под публикацията до 05.07.2024г. включително. Отчета на бюджета ще...
Община Левски
19.01.2024
2 коментара
Уважаеми граждани на община Левски, Предстои приемането на бюджета на Община Левски за 2024 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Ви каним да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет на община ЛЕВСКИ за 2024 година. Обсъждането ще се проведе на 29.01.2024 год. от 15:00 часа в заседателната зала на общината - зала №304.   Предложения и становища могат да бъдат направени под публикацията до...
Община Левски
13.06.2023
0 коментара
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Левски /приета от ОбС с Решение №462/30.01.2014г./ Обявявам публично обсъждане на 20.06.2023г. от 15.00 ч. в заседателна зала №304 Общинска администрация на бул. „България“ №58 на: Отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.   Тома Терзиев Председател на Общински съвет гр. Левски