Събития

06.07.2023
Разработка на онлайн платформа по проект № BG05SFOP001-2.025-0218. Научи повече за проекта. Онлайн платформата е насочена към взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и нестопанския сектор от община Левски. Платформата има следните функции за повишаване на активността на заинтересованите страни при изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво, като ще допринесе за: Укрепване на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти Ще предостави възможност за информиране, споделяне на документи, коментиране и гласуване/оценяване на съдържание. Ще осигурява възможност на всички заинтересовани страни да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими проекти.