Политика за поверителност

 

Община Левски в качеството си на администратор на лични данни отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно съхраняването, обработването и защитата на данните.

Лични данни 

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат вашите име, потребителско име и имейл адрес, които предоставяте по време на регистрация в платформата.

 

Субект на лични данни 

Субект на лични данни е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват.

 

Потребителски профил

При регистриране в платформата https://chuimelevski.com, Община Левски създава Ваш потребителски профил.

 

Обработка на лични данни 

Платформата предоставя по-лесен достъп на гражданите, бизнеса и НПО сектора за осигуряване на възможности за ефективен граждански мониторинг и контрол на процесите и дейностите в местната администрация и разширява възможностите за получаване на обратна връзка. 

Регистрирайки се на платформата https://chuimelevski.com, Вие имате възможност да осъществявате ефективен мониторинг, чрез адекватната и навременна обратна връзка, която е гарант за подобряване на процесите на изпълнение и мониторинг на политиките на местно ниво, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората.

При регистрацията потребителя предоставя следните лични данни: име и фамилия; потребителско име; имейл адрес.

Данните се предоставят доброволно и се използват, за да имате възможност като регистрирани потребители да ползвате пълноценно платформата, чрез която да се информирате, споделяте мнения, коментирате и гласувате/оценявате съдържание (напр. статии, коментари и изображения), докладвате проблеми, свързани с конкретни общности, създавате събития.

 

Продължителност на съхранение 

Община Левски съхранява доброволно предоставените от Вас данни за периода, в който използвате Вашия потребителски акаунт. При заявено от Вас желание, данните и акаунтът Ви, ще бъдат заличени.

 

Права на потребителя

Всеки Потребител на платформата се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Право на информация: Потребителя има право по всяко време да изисква от администратора информация за съхраняваните за него данни и целта на съхранението им.

Право на оттегляне: Потребителя може да оттегли съгласието си за използване на неговите данни по всяко време с действие занапред, без да посочва причини. За целта е необходимо да изпрати имейл до: obshtina@oblevski.egov.bg

Право на корекция: Ако предоставените данни са неточни или неправилни, потребителя може по всяко време да ги коригира в клиентския си акаунт.

Право на отказ от обработка на лични данни: Потребителя има право да получи информация за съхраняваните за него лични данни и активност в платфорамта. Има право на изтриване на данните, които общината съхранява за него. Изтриването на личните данни може да бъде извършено по всяко време след изпращане на имейл до: obshtina@oblevski.egov.bg. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само анонимизиране на данните. След изтриването на данните повече не е възможно предоставяне на информация.

Право на възражение: Протребителя има право по всяко време и без да посочва причини да възрази срещу обработката на неговите данни в регистрацията на платформата. Ако бъде възразено срещу всички процеси на обработка на данните, използването на функционалностите на платформата няма да бъдат повече достъпни за потребителя, освен като наблюдател.

Право на жалба: При оплаквания може да се обърнете към Община Левски на посочените контакти в раздел „Въпроси относно защита на данните“. Потребителя има право да подаде жалба срещу обработката на неговите лични данни пред компетентния контролен орган, ако счита, че са нарушени неговите права за защита на личните данни. 

 

Въпроси относно защита на данните 

При въпроси относно процеси за обработка на данни във връзка с платформата https://chuimelevski.com, можете да се обръщате към: Община Левски e-mail: obshtina@oblevski.egov.bg, адрес: гр. Левски 5900, бул. „България“ 58, тел: 065082448