Обществено обсъждане на Концепция за развитие на туристически обекти (туристически екологичен комплекс) по поречието на р. Осъм на територията на Община Левски

Община Левски
05.03.2024
Гласуване

Уважаеми дами и господа, 

Община Левски организира обществено обсъждане на Концепция за развитие на туристически обекти (туристически екологичен комплекс) по поречието на р. Осъм на територията на Община Левски.

Обсъждането ще се проведе на 07.03.2024 год. от 10:30 часа в зала 203 в сградата на общината.   

Заповядайте, да се запознаете с концепцията и да дадете своите предложения и становища.

Бъдете активни! Вашето мнение е важно за нас!

Коментари за "Обществено обсъждане на Концепция за развитие на туристически обекти (туристически екологичен комплекс) по поречието на р. Осъм на територията на Община Левски"