Градска среда и екология

Градска среда и екология

Община Левски
05.03.2024
0 коментара
Уважаеми дами и господа,  Община Левски организира обществено обсъждане на Концепция за развитие на туристически обекти (туристически екологичен комплекс) по поречието на р. Осъм на територията на Община Левски. Обсъждането ще се проведе на 07.03.2024 год. от 10:30 часа в зала 203 в сградата на общината.    Заповядайте, да се запознаете с концепцията и да дадете своите предложения и становища. Бъдете активни! Вашето мнение е важно за нас!
Община Левски
11.01.2024
0 коментара
Уважаеми граждани на община Левски, Министерството на енергетиката предстои да обяви втора процедура за подкрепа на домакинствата за въвеждането на енергия от възобновяеми източници, чрез предоставяне на финансиране за закупуването на оборудване за слънчеви инсталации за производство на битова гореща вода и фотоволтаични системи. В тази връзка, се предлага реализирането на информационна среща с гражданите от община Левски, на която експерти от министерството да споделят възможностите за кандидатстване по различни програми и представят успешни примери за реализирани проекти и съвети за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Има ли интерес от Ваша страна към осъществяване на такова събитие? Може да...