Търсене

Община Левски
25.06.2024
Уважаеми граждани на община Левски, На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Левски /приета от ОбС с Решение №462/30.01.2014г./ Председателя на Общински съвет гр. Левски, обявява публично обсъждане на 05.07.2024г. от 15.00 ч. в заседателна зала №304 Общинска администрация на бул. „България“ №58 на: Отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2023г. Предложения и становища могат да бъдат направени под публикацията до 05.07.2024г. включително. Отчета на бюджета ще...
Община Левски
05.03.2024
Уважаеми дами и господа,  Община Левски организира обществено обсъждане на Концепция за развитие на туристически обекти (туристически екологичен комплекс) по поречието на р. Осъм на територията на Община Левски. Обсъждането ще се проведе на 07.03.2024 год. от 10:30 часа в зала 203 в сградата на общината.    Заповядайте, да се запознаете с концепцията и да дадете своите предложения и становища. Бъдете активни! Вашето мнение е важно за нас!
Община Левски
15.02.2024
Уважаеми дами и господа, уважаеми партньори и колеги, Тече фазата на широко обществено обсъждане на преминалата първа проверка концепция за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион за планиране - Стратегия „Единно здраве“. Каним Ви да дадете своята подкрепа или да споделите възраженията си, като попълните съвсем кратката онлайн анкета за: ново оборудване в МБАЛ-Левски за диагностика на сърдечносъдови и онкологични заболявания, закупуване на мобилен кабинет, изграждане на зала за телемедицина и мобилен дефибрилатор за Община Левски /обща стойност - 1 511 000 лв./.  Анкетата за Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион с водещ кандидат МУ - Плевен  е достъпна на...
Община Левски
11.01.2024
Уважаеми граждани на община Левски, Министерството на енергетиката предстои да обяви втора процедура за подкрепа на домакинствата за въвеждането на енергия от възобновяеми източници, чрез предоставяне на финансиране за закупуването на оборудване за слънчеви инсталации за производство на битова гореща вода и фотоволтаични системи. В тази връзка, се предлага реализирането на информационна среща с гражданите от община Левски, на която експерти от министерството да споделят възможностите за кандидатстване по различни програми и представят успешни примери за реализирани проекти и съвети за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Има ли интерес от Ваша страна към осъществяване на такова събитие? Може да...
Община Левски
12.01.2024
Уважаеми граждани на община Левски, Предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане проект за „Покрит общински пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Левски“. Проектът предвижда ремонт на настилката на терена, реорганизиране на пространството, като се предвижда организиране на пътникопотока и търговците; изграждане на покрита част на пазара с 24 бр. пазарни маси и 32 бр. места за бусове, кошчета за смет, пейки и тоалетни; осигуряване на необходимите паркоместа; ново обзавеждане, осветление, видеонаблюдение и озеленяване. Изпълнението на проекта ще благоустрои и естетизира пазарното пространство и ще го превърне в атрактивно място за търговия и отдих. Предложения и становища могат...