Обществено обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги

13.10.2023

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги.

Предложения и становища могат да бъдат направени до 09.11.2023г. включително.

За повече информация посетете Тема "Социални въпроси".https://chuimelevski.com/socialni-vaprosi