„Платформа за гражданско участие в местните политики ЧУЙ МЕ“

Разработка на онлайн платформа по проект № BG05SFOP001-2.025-0218. Научи повече за проекта.

Онлайн платформата е насочена към взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и нестопанския сектор от община Левски. Платформата има следните функции за повишаване на активността на заинтересованите страни при изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво, като ще допринесе за:

  • Укрепване на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти
  • Ще предостави възможност за информиране, споделяне на документи, коментиране и гласуване/оценяване на съдържание.
  • Ще осигурява възможност на всички заинтересовани страни да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими проекти.

Последни събития

 

Местоположение Община Левски