Обществено обсъждане на Концепция за развитие на туристически обекти (туристически екологичен комплекс) по поречието на р. Осъм на територията на Община Левски

05.03.2024

Уважаеми дами и господа, 

Община Левски организира обществено обсъждане на Концепция за развитие на туристически обекти (туристически екологичен комплекс) по поречието на р. Осъм на територията на Община Левски.

За повече информация посетете Тема „Градска среда и екология“  gradska-sreda-i-ekologiya