Обществено обсъждане на проект на Бюджет 2024 год. на Община Левски

23.01.2024

Уважаеми граждани на община Левски,

Предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане бюджета на Община Левски за 2024 година.

Предложения и становища могат да бъдат направени до 28.01.2024г. включително.

За повече информация посетете Тема „Бюджет и финанси“.https://chuimelevski.com/biudzet-i-finansi