Контакти

 

Контакти на Община Левски:

гр. Левски 5900
бул. „България“ № 58

Tелефон: 0650/82448
Факс 0650/83195

E-mail: obshtina@oblevski.egov.bg

Официален сайт: http://www.oblevski.com/