Покана за обществено обсъждане на Отчет на Бюджет 2023 год. на Община Левски

Община Левски
25.06.2024
Гласуване

Уважаеми граждани на община Левски,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Левски /приета от ОбС с Решение №462/30.01.2014г./

Председателя на Общински съвет гр. Левски, обявява публично обсъждане на 05.07.2024г. от 15.00 ч. в заседателна зала №304 Общинска администрация на бул. „България“ №58 на:

Отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

Предложения и становища могат да бъдат направени под публикацията до 05.07.2024г. включително.

Отчета на бюджета ще намерите в прикачените файлове.

Бъдете активни! Вашето мнение е важно за нас!

Коментари за "Покана за обществено обсъждане на Отчет на Бюджет 2023 год. на Община Левски"