Обществено обсъждане на проект за „Покрит общински пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Левски“

Община Левски
12.01.2024
Гласуване

Уважаеми граждани на община Левски,

Предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане проект за „Покрит общински пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Левски“.

Проектът предвижда ремонт на настилката на терена, реорганизиране на пространството, като се предвижда организиране на пътникопотока и търговците; изграждане на покрита част на пазара с 24 бр. пазарни маси и 32 бр. места за бусове, кошчета за смет, пейки и тоалетни; осигуряване на необходимите паркоместа; ново обзавеждане, осветление, видеонаблюдение и озеленяване.

Изпълнението на проекта ще благоустрои и естетизира пазарното пространство и ще го превърне в атрактивно място за търговия и отдих.

Предложения и становища могат да бъдат направени под публикацията до 31.01.2024г. включително.

Схемата на проекта ще намерите в прикачения файл.

Бъдете активни! Вашето мнение е важно за нас!

Коментари за "Обществено обсъждане на проект за „Покрит общински пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Левски“"