Обществено обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги

Община Левски
11.10.2023
Гласуване

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги. 

Предложения и становища могат да бъдат направени до 09.11.2023г. включително. 

Коментари за "Обществено обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги"